-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

รหัสโรงเรียน : 180272

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19/20 – ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม 73120

โทรศัพท์ : 034331634

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

-- advertisement --