-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 95100078

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 5 ยะหา-ปะแต บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 95120

โทรศัพท์ : 073291180-1

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประทีปธรรมวิทยา

-- advertisement --