-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

รหัสโรงเรียน : 24100030

ประเภท : 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

โทรศัพท์ : 038-516542

แฟกซ์ : 038-516542

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

-- advertisement --