สยามรัฐออนไลน์ 27 เมษายน 2564 12:34 น. ประชาสัมพันธ์

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มยอดนิยมภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่ และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย นำโดย นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบหนังสือการ์ตูนความรู้เรื่องน้ำ จำนวน 3,000 เล่ม แก่ 200 โรงเรียน โดยมี นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ รับมอบหนังสือการ์ตูนความรู้ของโรงเรียน ทั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ โครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ สร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ และส่งเสริมเยาวชนให้อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชีวิตประจำวัน