-- advertisement --

‘สภากทม.’ เตรียมเปิดห้อง ในศาลากทม. จัด ‘ฉลองวันเด็ก’ 12 ม.ค. ถก สนศ.ถามความคืบหน้าโรงเรียนวันเสาร์ หาแนวทางพัฒนาโรงเรียน กทม.

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้เชิญนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา มาหารือภาพรวมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 รวมถึงความคืบหน้าโครงการ Saturday School Bangkok การดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (Education Sandbox) และการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม.

สำหรับกิจกรรมวันเด็กในปี 2566 นี้ สำนักการศึกษา (สนศ.) กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย และจะนำตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียน กทม.ทั้งหมด รวมถึงครูพี่เลี้ยง กว่า 1,000 คนมาร่วมกิจกรรม และลุ้นรับของที่ระลึกตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้ นายวิรัตน์ ได้มอบนโยบายให้ สนศ.ประสานกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (สวท.) เพื่อปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกัน เนื่องจาก สวท.กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กในส่วนของสภา กทม.ในวันเดียวกัน โดยกิจกรรมของสภากทม.นั้น คณะกรรมการสามัญทั้ง 12 คณะ จะจัดกิจกรรมตามห้องของคณะกรรมการทั้ง 12 คณะ ซึ่งต้องมีการปรับรูปแบบกิจกรรมของทั้ง 2 หน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ของอาคารไอราวัต และระยะเวลาที่จัดงาน รวมทั้งให้คำนึงถึงความสะดวกของนักเรียนที่มาจากโรงเรียนชั้นนอก ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับด้วย

นอกจากนี้ สนศ.ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (Education Sandbox) ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติประกาศให้ 11 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินการจากนี้ไป แต่ละจังหวัดจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อดำเนินการสรรหา เบื้องต้นมีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมศึกษา (Education Sandbox) แล้วจำนวน 54 โรงเรียน โดยจะมีการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและเหมาะสมอีกครั้ง ซึ่งในเรื่องนี้ได้ขอให้ สนศ.นำรายละเอียดไปชี้แจงในการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคมนี้ ซึ่งจะมีคณะผู้บริหารหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเข้าร่วมด้วย เพื่อให้ ส.ก.และผู้บริหารทุกหน่วยงานได้รับทราบและเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปีถัดไป

จากนั้น สนศ.ได้รายงานการดำเนินการโครงการ Saturday School Bangkok ซึ่ง กทม.ร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ รับสมัครและคัดเลือกครูอาสาจากภาคเอกชนและประชาชนเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการ ทักษะชีวิตและอาชีพที่โรงเรียนหรือนักเรียนสนใจ ซึ่งได้มอบนโยบายให้ สนศ.ประสานโรงเรียนอาชีวะเพื่อจัดส่งนักเรียนมาร่วมเป็นอาสาสอนวิชาชีพด้วย เนื่องจากวิชาของโรงเรียนอาชีวะสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ทันทีหลังจากที่เด็กเรียนจบ รวมถึงให้พิจารณาจัดสอนเสริมช่วงเย็นหลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนเสริมและทำการบ้านได้ครบถ้วน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องทำงานในช่วงเย็น และให้ สนศ.พิจารณาเพิ่มจำนวนโรงเรียนขยายโอกาส หรือโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้ครบ 50 เขต เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน

-- advertisement --