-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซำบ่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซำบ่าง

รหัสโรงเรียน : 520285

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – มลิวรรณ ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซำบ่าง

-- advertisement --