โลโก้โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด

รหัสโรงเรียน : 520433

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด – ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 42240

โทรศัพท์ : 0819640716

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด