-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า

รหัสโรงเรียน : 420286

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 0811642848

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า

-- advertisement --