-- advertisement --

สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดลำพูน


วันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดจังหวัดลำพูน จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดลำพูน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อสืบสานพระราชปฏิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้เป็นเลิศ รอบรู้วิชาชีพที่ตนเองถนัด อีกทั้งเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธาน นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1000 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --