-- advertisement --

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สมจิตร รอดเรือง นายพร ดังดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 1/2567 โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

  • About
  • Latest Posts

Alisa Pratumpo

Latest posts by Alisa Pratumpo (see all)

  • สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 1/2567 – 4 มกราคม 2024
  • สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ จาก ”กองทุน 84 พรรษา อุปถัมภ์” – 4 มกราคม 2024
  • สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566 – 8 ธันวาคม 2023
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --