เช็กจุดรับส่ง รถบริการฟรี 5 เส้นทาง พาประชาชนร่วมรับเสด็จ “ในหลวง” ทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วันที่ 5 ธ.ค. ย้ำต้องตรวจ ATK ก่อน เพื่อความปลอดภัย

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. นั้น

วันนี้ (4 ธ.ค.) ตั้งแต่ช่วงเช้า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดบริการตรวจ ATK ให้กับประชาชนที่จะมาร่วมรับเสด็จในวันพรุ่งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจ ATK ไว้ 2 จุด คือ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา และโรงเรียนราชวินิตมัธยม ถนนพิษณุโลก ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. และวันที่ 5 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนถึงเสร็จพิธี ซึ่งได้จัดเตรียมชุด ATK ไว้จำนวน 14,000 ชุด รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 10 คัน และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน 1 คัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ที่จะเดินทางไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 5 ธ.ค. ทุกคนจะต้องเดินทางมาลงทะเบียนตรวจ ATK ที่กรมทางหลวง และโรงเรียนราชวินิต โดยจะเริ่มทำการตรวจตั้งแต่เวลา 07.00 น. เมื่อผ่านการตรวจแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดสติกเกอร์ เพื่อแสดงให้ทราบว่า ไม่พบเชื้อ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเข้ารับการตรวจ ATK

 • สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนตรวจในระบบ ICN-Tracking
 • บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อลงทะเบียนเสร็จจะได้รับรหัส 4 หลัก และบันทึกรหัสไว้
 • แสดงรหัส 4 หลัก และรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่
 • รับอุปกรณ์การตรวจ
 • เข้ารับการตรวจ ด้วยวิธี Swab ที่รถพระราชทาน
 • นั่งรอผลตรวจในบริเวณที่จัดให้
 • รับผลการตรวจ
 • ติดสติกเกอร์ขณะเข้าร่วมงานตลอดเวลา

ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดสถานที่จอดรถและรับ-ส่ง ไว้บริการให้กับประชาชนผู้มาร่วมพิธีไว้ 2 จุดคือ สนามกีฬากองทัพบก และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้าน ขสมก. จัดเดินรถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการฟรี ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด โดยมีความถี่ในการปล่อยรถโดยสารคันละ 20 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ (จอดรับ-ส่งทุกป้าย) จำนวน 5 เส้นทาง เส้นทางละ 5 คัน ดังนี้ (จอดรับ-ส่งที่กรมทางหลวง และโรงเรียนราชวินิตมัธยม เพื่อตรวจ ATK)

 • เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ-ส่ง บริเวณกรมทางหลวง
 • เส้นทางที่ 2 สโมสรทหารบก-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ-ส่งบริเวณกรมทางหลวง
 • เส้นทางที่ 3 สนามศุภชลาศัย-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ-ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม
 • เส้นทางที่ 4 สนามหลวง-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ-ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม
 • เส้นทางที่ 5 วงเวียนใหญ่-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ-ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม

พร้อมทั้งจัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งรับ-ส่งประชาชนภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 20 คัน ให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่หมด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ (จอดรับ-ส่งทุกป้าย) จำนวน 4 เส้นทาง เส้นทางละ 5 คัน ดังนี้ (จอดรับ-ส่งที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ)

เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

เส้นทางที่ 2 สนามศุภชลาศัย-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

เส้นทางที่ 3 สนามหลวง-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

เส้นทางที่ 4 วงเวียนใหญ่-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ