วันที่ 05 ธ.ค. 2564 เวลา 17:21 น.

เชียงใหม่สถานการณ์ดีขึ้นพบติดเชื้อลดลงต่ำกว่า100 แล้ว ยังสั่งโรงเรียนงดใช้อาคารเรียนจัดการเรียนการสอน ผ่อนคลายซื้อขายของมากขึ้น แต่ผับบาร์คาราโอเกะรอพิจารณาก่อน

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) และให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน

ยกเว้นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ก่อนคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ หรือก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2564? กรณีที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใด มีเหตุผลความจำเป็น ที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ให้หน่วยงานทางการศึกษา เสนอขออนุญาตดำเนินการ ผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดก่อน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นครั้งคราว

ซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ประสงค์จะขออนุญาตเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) นั้น จะต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ด้วย

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาด ล่าสุดเริ่มดีขึ้นพบการติดเชื้อใหม่ลดลงต่อเนื่อง วันนี้พบต่ำกว่า 100 รายวันแรกที่ 96 รายแต่มีเสียชีวิตมากถึง 4 รายจากกลุ่มผู้ป่วยอาการหนักร่วม 100 รายขณะนี้ซึ่งเกิน 80% ไม่ได้รับวัคซีน มีผู้ป่วยยังรักษาตัวในทุกโรงพยาบาลลดลงเหลือ 2,237 รายจำนวนนี้มีอาการหนักเหลืออยู่ 83 ราย ยอดติดเชื้อสะสมทั้งหมดตั้งแต่เมษายน 27,044 รายรักษาหายแล้ว 24,639 ราย ตายสะสม 136 ราย ยอดรับวัคซีนทั้งหมด 1.47 ล้านคนหรือร้อยละ 85.23 ของทั้งหมด

จากสถานการณ์ที่ดีขึ้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศผ่อนคลายให้สถานประกอบการต่างๆเริ่มเปิดบริการเป็นปกติภายใต้ตั้งแต่ 6 ธ.ค.เป็นต้นไปในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคเพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ ประกอบกับ ศบค. ได้กำหนดให้อำเภอจอมทอง เป็นพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

โดยกำหนดให้ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา สวนสาธารณะ สนามกีฬา สระน้ำ หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่ม รวมถึงโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยต้องผ่านการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID-Free Setting

ส่วนสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังคงปิดดำเนินการต่อไป เพื่อพิจารณาความเหมาะสมจากข้อมูลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุขในการเปิดดำเนินการในระยะต่อไป