“จาตุรนต์” เห็นใจครูทั่วประเทศ มอง ระบบการศึกษาไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงใหญ่ หลังปล่อยครูเผชิญปัญหาตามยถากรรม ซ้ำ 7-8 ปีมานี้ ระบบบริหารรวมศูนย์และล้าหลังทำให้มีภาระที่ไม่ใช่การสอนเพิ่มด้วย

วันที่ 16 ม.ค. 2565 นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกพรรคเพื่อไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กในวันครู ว่า ระบบการศึกษาไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน ที่จะสามารถสร้างเด็กและเยาวชนให้อยู่ในโลกสมัยใหม่ เศรษฐกิจสังคมแบบใหม่ได้ ทั้งยังต้องรับมือกับสังคมที่โควิด-19 จะยังมีผลกระทบไปอีกนาน การเรียนการสอนทั้งออนไซต์และออนไลน์ต้องปรับปรุงทั้งสิ้น

สภาพอย่างนี้ครูต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก ในหลายประเทศรัฐบาลตั้งงบประมาณสนับสนุนการอบรมพัฒนาครู รวมทั้งการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเสียดายที่ระบบการศึกษาของไทยมีการดูแลช่วยเหลือครูน้อยเกินไป หรืออาจจะเรียกได้ว่าปล่อยให้ครูเผชิญกับปัญหาไปตามยถากรรม เรื่องการคืนเวลาให้ครู คืนครูให้นักเรียนซึ่งพูดกันมานานแล้ว ยังคงเป็นหัวข้อที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเรียกร้องกันอยู่ ซ้ำร้ายใน 7-8 ปีมานี้ ระบบบริหารการศึกษาที่รวมศูนย์และล้าหลังยังทำให้ครูต้องมีภาระที่ไม่ใช่การสอนเพิ่มขึ้นอีกด้วย อีกทั้ง ไม่มีการพูดถึงการก้าวไปข้างหน้าของระบบการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็ก เยาวชน และไม่มีการพูดถึงการช่วยพัฒนาครูหรือแบ่งเบาภาระของครู ครูทั่วประเทศจึงอยู่ในสภาพที่ยากลำบากอย่างมาก

“ในโอกาสวันครูปีนี้ ขอแสดงความเห็นใจมายังครูทั่วประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน ขอให้กำลังใจในการปรับตัวและการทำหน้าที่อันมีเกียรติและสำคัญยิ่ง หวังว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันปรับปรุงระบบการศึกษาไปพร้อมๆ กับการสนับสนุนให้ครูได้ทำงาน ทำหน้าที่ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเป็นไปอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้”.